Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

<question>Қазақстан Республикасының қонституциялық құқығы өзге ұлттық құқық салалары тәрізді:

<variant>құқықтық ережелердің жыйынтығынан тұрады

<variant>соттық прецеденттерден тұрады

<variant>салт-дәстүр ережелерінен тұрады

тұрады

<variant>халықаралық нормалардан тұрады

 

<question>Тәуелсіз Қазақстан Республикасы бірiншi Конституциясының қабылдануына негіз болған құжат:

<variant>«Қазақ ССР-нің Егемендігі туралы» Декларациясы

<variant>Қазақ ССР-нің 1978 жылғы Конституциясы

<variant>«Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» Заңы

<variant>Қазақстан Республикасының 1993 жылғы Конституциясы

<variant>қолданыстағы Француз Республикасының Конституциясы

 

<question>Халқымыз өз билігін жүзеге асыруды береді:

<variant>мемлекеттік органдарға

<variant>мемлекеттік кәсіпорындарға

<variant>«Нұр Отан» саяси партиясына

<variant>мемлекеттік мекемелерге

<variant>БҰҰ халықаралық ұйымына

 

<question>Конституциялық-құқықтық норма-қағидалар дегеніміз – бұл:

<variant>конституциялық-құқықтық реттеу кезінде қалыптасатын негізгі бастамалар мен идеялар

<variant>конституциялық құқықтың субъектілері

<variant>мемлекеттің атқарушы билік аясында қалыптасатын құқықтық қатынастар

<variant>біртектес қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар

<variant>уәкілетті органмен (лауазымды адаммен) жазбаша түрде қабылданған ресми құжат

 

<question>Конституциялық құқық ғылымында қолданылатын зерттеу әдісі:

<variant>салыстырмалы-құқықтық

<variant>диспозитивті-императивті

<variant>құқықшығармашылық, құқыққолдану

<variant>гипотеза, диспозиция, санкция

<variant>диспозитивті, тану

 

<question>Конституциядан кейін заңдық күші бойынша тұратын нормативтік құқықтық акт:

<variant>Конституцияға өзгерту мен толықтырулар енгізетін заңдар

<variant>Конституциялық заң күшіне ие Президент жарлықтары

<variant>ҚР Президент жарлықтары

<variant>халықаралық шарттар

<variant>конституциялық зандар

 

<question>Адам, азамат конституциялық құқықтың субъектісі болып табылады:

<variant>туғаннан

<variant>азаматтық алған кезден

<variant>паспорт алған кезден бастап

<variant>16 жастан

<variant>кәмелет жастан

 

<question>Конституциялық құқық нормаларының құрылымы келесі элементтердің жыйынтығынан тұрады:

<variant>гипотеза, диспозиция, санкция

<variant>тек гипотеза мен санкция

<variant>кодифицендірілген, кодифицендірілмеген

<variant>құқықсубъектілік, құқыққабілеттілік, әрекетқабілеттілік

<variant>қатаң және икемді

 

<question>Қазақстан Конституциясының құрылымын құрайды:

<variant>кіріспе, 9 бөлім, 98 бап

<variant>кіріспе, 9 бөлім, 97 бап

<variant>мемлекеттік тіл - қазақ тілі

Президенттік басқару нысанындағы біртұтас мемлекет

<variant>мемлекеттік биліктің қайнар көзі - халық

 

<question>Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне ресми түсіндірме беретін орган:

<variant>Конституциялық Кеңес

<variant>Парламент депутаттары

<variant>Президент

<variant>Жоғарғы Сот

<variant>Конституциялық Сот

 

:

>жарлық

<variant>өкім

<variant>заң

қаулы

бұйрық

 

түсінігі:

арқылы азаматтық алу

тумысынан алу

осазаматтық

алықаралық шарттарда көзделген негіздер бойынша азаматтық алу

заматтықтан шығу

 

:

сағаттан аспайтын мерзімге

<variant>24 сағаттан аспайтын мерзімге

<variant>3 сағатқа дейін

соттың санкциясынсыз тұтқындауға рұқсат етілмейді

 

аяси құқықтар тобына жатады:

емлекеттік қызметке тұру

лге шығу

р-ождан бостандығы

алу

ркін жүріп тұру

 

<question>Конституциялық құқықтың пәніне жатпайды:

әлеуметтік сақтандыру

қатысу

демонстрациялар өткізу

немесе сайлану

лау

 

:

<variant>Қазақ жерін қорғау

<variant>Мемелекеттік рәміздерді құрметтеу

<variant>Салық, алымдар және өзге де міндетті төлемдерді төлеу

<variant>ҚР Конституциясы мен заңдарын сақтау

<variant>Басқа адамдардың ар-намысы мен абыройын құрметтеу

 

<question>Белсенді сайлау құқығының түсінігі:

құқығы

<variant>мемлекеттік органдарға сайлану құқығы

үміткер ретінде өзін-өзі ұсыну құқығы

құқығы

белсенді іс-әрекеті

 

:

<variant>ҚР азаматтарының мемлекеттік органдарға сайлану құқығы

құқығы

<variant>ҚР азаматтарының сайлауға қатысу құқығы

<variant>Сайлауға қатысқан сайлаушылардың төменгі көрсеткіші

18 жасқа толған ҚР азаматтарының сайлауда дауыс беру құқығы

 

:

айыптау қорытындысын алған азамат

«іс әрекетке қабілетсіз» деп танылған азамат

қосазаматтыққа иеленетін азамат

шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар

кәмелет жасқа толмаған азаматтар

 

:

мәселелерін шешу

алықаралық мәселелерді шешу

басқару нысанын өзгерту туралы сұрақтарды шешу

қатысты мәселелерді шешу

юджет пен салық саясатына байланысты мәселелерді шешу

 

<question>Конституциялық құқық нормаларының қызметі:

<variant>реттеуші және қорғаушы

<variant>қатаң және икемді

<variant>кодифицендірілген және кодифицендірілмеген

<variant>ынталандыру және ұсыныс жасау

<variant>ауызша, жазбаша және конклюдентті

 

:

біртұтас мемлекет

<variant>Республика

Президент

<variant>демократиялық мемлекет

<variant>зайырлы мемлекет

 

нысаны бойынша:

Республика

біртұтас мемлекет

унитарлы

<variant>демократиялық мемлекет

<variant>зайырлы мемлекет

 

<question>Азаматтардың экономикалық құқықтарына жатады:

еке меншік құқығы

ілім алу құқығы

айлау және сайлану құқығы

бостандығы

 

<question>Келесі құқықты иелену үшін кәмелет жас талап етіледі:

қызметке тұру

ркін жүріп-тұру

өз еркіндігі

еншік иелену

іни наным-сенім бостандығы

 

<question>Әлеуметтік мемлекет дегеніміз:

алықтың әл-ауқаты мемлекеттің негізгі бағыттарының бірі

біртұтас мемлекет

бір тобына ешқандай артықшылық берілмейді

қоғамдық бірлестіктер құру

іни сенім бостандығын қамтамасыз етуші мемлекет

 

<question>Республика қызметінің түбегейлі қағидасы болып табылмайды:

nt>Президенттік иммунитет

<variant>Саяси тұрақтылық

<variant>Қоғамдық татулық

<variant>Бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму

<variant>Қазақстандық патриотизм

 

:

елтоқсан айының бірінші жексенбісінде

соңғы жексенбісі

аурыз айының бірінші жексенбісі

аңтар айының бірінші жексенбісі

азан айының бірінші жексенбісі

 

сайланды деп есептеледі:

<variant>сайлаушылардың 50 % -дан астам дауысын жинаса

<variant>сайлаушылардың 50 % -ға дейін дауысын жинаса

<variant>сайлаушылардың 3/1 дауысын жинаса

<variant>басқа кандидаттарға қарағанда көп дауыс жинаса

Президент лауазымы мұрагерлік жолымен берілсе

 

айлау комиссиясының өкілеттілік мерзімі:

<variant>5 жыл

<variant>3 жыл

<variant>1 жыл

<variant>10жыл

<variant>2 жыл

 

<question>Парламент Мәжілісінің 98 депутатын сайлау кезінде қолданылатын сайлау жүйесі:

порционалдық

<variant>мажоритарлық жүйенің салыстырмалы көпшілігі

<variant>аралас

<variant>мажоритарлық жүйенің біліктілік көпшілігі

ық жүйенің абсолюттік көпшілігі

 

<question>Әр сайлау учаскесінде тіркелетін сайлаушылардың саны:

<variant>3000 сайлаушылардан көп емес

<variant>5000 сайлаушылардан артық

<variant>5000 сайлаушылардан көп емес

<variant>2000 сайлаушылардан көп емес

<variant>3000 сайлаушылардан артық

 

аяқталу кезеңдері:

нша 00.00 сағатында

нәтижелері жарияланғанға дейін

андидат ұсынылған күннен бастап сайлау алдындағы күнге дейін

андидат ұсынылған күннен бастап сайлау басталғанға дейін

андидатты тіркеген күннен бастап сайлау аяқталғанға дейін

 

тұрғылықты талап:

тұру

жоғары білімді болу

тұру

<variant>қазақ тілін еркін меңгеру

тұру

 

:

мүшесі болуы керек

мүшесі болуы керек

мүшесі болуы керек

мүшесі болуы керек

мүшесі болуы керек

 

мерзімі:

екінші сәрсенбісі

<variant>Конституциялық Кеңеспен белгіленген күні

айлау нәтижелері ресми жарияланғаннан кейін

айлаудан кейінгі келесі күні

желтоқсан айының бірінші жексенбісі

 

мен толықтырулар енгізу тәртібі бойынша:

атаң

ұмсақ

кемді

<variant>жазылған

<variant>жазылмаған

 

жатпайды:

<variant>Бюджет және салық саясаты

<variant>Конституцияны қабылдау

<variant>Конституциялық заңдарды қабылдау

<variant>Республика заңдарына толықтырулар енгізу

өзгертулер енгізу

 

ратификацияланған халықаралық шарттар оның заңдарынан:

<variant>басым

<variant>төмен

<variant>тең дәрежеде

рекше

<variant>қарама қайшы

 

туған бала:

<variant>Қазақстан азаматы болып табылады

<variant>Азаматтығы жоқ болып табылады

<variant>Қазақстан азаматы болып табылмайды

<variant>Шетел азаматы болып табылады

<variant>Белгісіз адам болып табылады

 

:

аяси

леуметтік

әдени

еке

кономикалық

 

<question>Қазақстан Республикасында танылады:

деологиялық және саяси әр-алуандылық

партиялар

партиялар

<variant>шетелдердің заң шығару билігі

азаматтық

 

Парламент Мәжілісінің құрамы:

<variant>107 депутат

<variant>Сенат және Мәжіліс

<variant>109 депутат

<variant>98 депутат

<variant>100 депутат

 

Үкіметке сенімсіздік білдіруі:

жүзеге асырылады

жүзеге асырылады

жүзеге асырылады

жүзеге асырылады

жүзеге асырылады

 

Президентпен тағайындалатын Сенат депутаттарының саны:

<variant>15

<variant>77

<variant>10

<variant>47

<variant>9

 

Қазақстан халқы Ассамблеясымен сайланатын Мәжіліс депутаттарының саны:

<variant>9

5

<variant>10

<variant>7

<variant>5

 

:

ы

аумағында соңғы он жыл тұрақты тұру

riant>Жоғары білімі болу

<variant>Жасы отызға толу

болу

Парламент депутаты құқылы:

ұғалім болуға

кәсіпкерлікпен айналысуға

изнеспен айналысуға

<variant>қос Палата депутаты болуға

<variant>төлемді заң кеңесін беруге

 

:

<variant>Мәжілістің келісімімен

<variant>Сенаттың келісімімен

Төрағаларының келісімімен

<variant>Парламенттің бірлескен отырысына

<variant>Парламент Палаталарының кезекті қарауына

 

:

<variant>Мәжіліс депутаттары жалпы санының көпшілік дауысы

<variant>Сенат депутаттарының жалпы санының көпшілік дауысы

<variant>Парламент Палаталарының жалпы санының көпшілік дауысы

<variant>Парламент Палаталарының кезекті отырысында

<variant>Үкімет мүшелерінің көпшілік дауысы

 

-насихат жұмысына тыйым салынады:

айлау күні

айлау күніне дейін бір жеті қалғанда

айлауға дейін 72 сағат қалғанда

ау күніне дейін

4 күн қалғанда

 

рін:

<variant>Президент тағайындайды

ер-Министр тағайындайды

бірлескен отырысында сайлайды

<variant>Парламент Сенаты сайлайды

<variant>Парламент Мәжілісі сайлайды

 

<question>Қазақстан Республикасы Сыртқы Істер Министрін:

<variant>Президент тағайындайды

<variant>Премъер-Министр тағайындайды

бірлескен отырысында сайлайды

<variant>Парламент Сенаты сайлайды

<variant>Парламент Мәжілісі сайлайды

 

 

:

ағат жетіден жиырмаға дейін

тоғызға дейін

ағат жетіден жиырмаға үшке дейін

ағат алтыдан жиырмаға дейін

дейін

 

<question>Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрін:

тағайындайды

ер-Министр тағайындайды

<variant>Парламент бірлескен отырысында сайлайды

<variant>Парламент Сенаты сайлайды

<variant>Парламент Мәжілісі сайлайды

 

<question>Қазақстан Республикасы Ішкі Істер Министрін:

<variant>Президент тағайындайды

<variant>Премъер-Министр тағайындайды

<variant>Парламент бірлескен отырысында сайлайды

<variant>Парламент Сенаты сайлайды

<variant>Парламент Мәжілісі сайлайды

 

<question>Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасын:

келісімімен Президент тағайындайды

тағайындайды

<variant>Президенттің ұсынысы бойынша Сенаты сайлайды

бірлескен отырысында сайлайды

<variant>Парламент Мәжілісі сайлайды

 

қабылдау жүзеге асырылады:

еферендумда

айлауда

итингі кезінде

реуіл кезінде

жиналыста

 

 

<variant>идеологиялық әр алуандылық

<variant>сайлау науқаны

<variant>біржақты көзқарас

кі жақтылық

<variant>мінсіз ой

 

<question>Республика Ұлттық Банкінің төрағасын:

Сенат келісімімен Президент тағайындайды

ер-Министр тағайындайды

сайлайды

<variant>Президенттің ұсынысы бойынша Мәжіліс сайлайды

<variant>Парламент бірлескен отырысында сайлайды

 

<question>Қазақстан Республикасы Бас Прокурорын:

Сенат келісімімен Президент тағайындайды

<variant>Парламенттің бірлескен отырысында сайлайды

<variant>Президенттің ұсынысы бойынша Сенат сайлайды

<variant>Президенттің ұсынысы бойынша Мәжіліс сайлайды

<variant>Парламент Палаталарының төрағалары сайлайды

 

ауаптылықты болдырмайды:

лау күні дауыс бермеу

қолдан жасау

жемқорлық

nt>мемлекеттік құпияны жариялау

қоғамдық тәртіпті сақтамау

 

<question>Қылмыстық, әкімшілік жауаптылықты болдырмайды:

<variant>қажетті қорғану

<variant>ресми құжаттарды қолдан жасау

<variant>жемқорлық

<variant>мемлекеттік құпияны жариялау

<variant>қоғамдық тәртіпті сақтамау

 

<question>Мемлекеттің құрылыс негіздерін реттейтін қоғамдық қатынастар:

<variant>Конституциялық құқықтың пәні болып табылады

<variant>Еңбек құқығының пәні болып табылады

<variant>Салық құқығының пәні болып табылады

<variant>Азаматтық құқықтың пәні болып табылады

<variant>Әкімшілік құқықтың пәні болып табылады

 

:

<variant>20 жасқа толу

<variant>жоғары білімділік

<variant>жұмыс өтілімі

<variant>ғылыми шен

<variant>кәмелет жасқа толу

 

<question>Мемлекетімізде депутаттың ең төменгі жасы:

<variant>20 жас

<variant>25 жас

<variant>30 жас

<variant>18 жас

<variant>кәмелет жас

 

<question>Парламенттің кезекті сайлауын тағайындайды:

<variant>Президент

<variant>Орталық сайлау комиссиясы

<variant>Үкімет

<variant>Конституциялық Кеңес

<variant>Мәжіліс депутаттары

 

<question>Сенат депутаттарының конституциялық өкілеттігі мерзімінің бітуіне қанша уақыт қалғанда кезекті сайлау өткізіледі?

<variant>екі ай

<variant>бес күн

<variant>төрт ай

<variant>сегіз күн

<variant>бір апта

 

<question>Маслихат депутаттары келесі мерзімге сайланады:

<variant>бес жылға

<variant>үш жылға

<variant>төрт жылға

<variant>екі жылға

<variant>алты жылға

 

:

<variant>бипатрит

<variant>апатрит

<variant>иммунитет

ariant>импичмент

<variant>филиация

 

тобына жатады:

<variant>жеке

мәдени

variant>экономикалық

аяси

<variant>әлеуметтік

 

<question>ҚР Президенттігіне үміткер азаматқа қойылатын талап:

жетік білу

<variant>жоғары білімді болу

<variant>ағылшын тілін білу

<variant>орыс тілін білу

ant>жұмыс стажы болу

 

ие болады:

ннен басқа бұрынғы президенттер

метiнен кетiрiлген президенттер

<variant>Лауазымды адамдар

адам

<variant>Вице-президент

 

<question>Қазақстан Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас қолбасшысы:

<variant>Президент

<variant>Парламент

<variant>Конституциялық Кеңес

<variant>Қорғаныс министрі

<variant>Халық

 

енгізілді:

<variant>24 сәуір 1990 жылы

1990 жылы

<variant>1 желтоқсан 1991 жылы.

жылы

variant>16 желтоқсан 1991 жылғы

 

<variant>Президент

<variant>Парламент

<variant>Конституциялық Кеңес

<variant>Үкімет

<variant>Сот

 

<question>Төтенше жағдайды енгізеді:

<variant>Президент

<variant>Парламент

<variant>Үкімет

<variant>Ұлттық қауіпсіздік комитеті

<variant>Ішкі істер министрлігі

 

<question>Азаматтарға кешірім жасауды жүзеге асырады:

<variant>Президент

<variant>Парламент

<variant>Үкімет

<variant>Әділет министрлігі

<variant>Ішкі істер министрлігі

 

убликалық ұланды жасақтайды:

<variant>Президент

Қорғаныс министрі

Парламент

Үкімет

ық

 

спана беру мәселесін шешеді:

<variant>Президент

<variant>халық

<variant>Бас прокурор

<variant>Сыртқы істер министрлігі

Премьер-министр

 

импичмент жариялануы мүмкін:

<variant>Мемлекетке қарсы опасыздық жасаған жағдайда

<variant>Парламентті тартақан жағдайда

<variant>Жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылығы үшін

<variant>Аса ауыр қылмыс жасаса

<variant>Құқық бұзушылық үшін

 

:

арлықтар және өкімдер

аулылар және өкімдер

күші бар жарлықтар мен қаулылар

рлықтар

аңдар және өкімдер

 

бірлескен отырысында:

Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізеді

ер-Министрді тағайындайды

<variant>Қорғаныс министрін тағайындайды

<variant>Ұлттық Банкінің Төрағасын тағайындауға келісім береді

<variant>ҚР Конституциялық Кеңесінің Төрағасын сайлайды

 

<question>ҚР Президентін сайлауда қолданылатын сайлау жүйесі:

<variant>мажоритарлық

<variant>тепе-теңдік

<variant>прапорционалдық

<variant>басымдылық

<variant>саяси партия тізімдері арқылы

 

жағдайда оның өкілеттігі қалған мерзімге бірінші кезекте беріледі:

<variant>Сенат Төрағасына

<variant>Премьер-Министрге

<variant>Конституциялық Кеңес Төрағасына

<variant>Вице-Президентке

<variant>Мәжіліс Төрағасына

 

<question>Қазақстан Президенті Сенат ұсынған заңға келесі мерзім ішінде қол қояды:

ішінде

ішінде

<variant>мерзім белгіленбеген

ішінде

ішінде

 

<question>Адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының нышаны әрі кепілі болып табылады:

<variant>Президент

Саяси партиялар

ұйымдар

 

<question>Конституциялық Кеңестің Төрағасы мен екі мүшесін қызметке тағайындайды:

<variant>Президент

<variant>Үкіметі

<variant>Сенат төрағасы

<variant>Халық

<variant>Арнайы орган

 

<question>Халықаралық шарттарды ратификациялайды:

<variant>Парламент

<variant>Үкімет

<variant>Жоғары Сот

<variant>Президент

<variant>Конституциялық Кеңес

 

келесі түрлерге бөлінеді:

<variant>жазылған және жазылмаған

<variant>ауызша және жазбаша

<variant>қатаң және икемді

<variant>референдумда қабылданған

<variant>фиктивті және шынайы

 

<question>Парламенттің жұмыс органдары:

<variant>тұрақты комитеттері және бірлескен комиссиялар

<variant>Сенат бюросы және Мәжіліс бюросы

ұрақты агенттіктер

омитеттер және ведомстволар

riant>бөлімдер мен бөлімшелер

 

<question>Парламент Палаталарының отырыстары мынадай кворум болғанда заңды күшке ие:

болғанда

қатысқанда

болғанда

қатысқанда

қатысқанда

 

:

<variant>Үкімет

Жоғарғы Сот

<variant>Мәслихат

<variant>Бас Прокурор

<variant>Конституциялық Кеңес

 

<question>Сенаттың ерекше құзыреттері:

<variant>Президенттің ҰҚК төрағасын тағайындауына келісім береді

<variant>Конституцияға өзгертулер мен толықтыруларды енгізеді

<variant>Республикалық бюджетті бекітеді

<variant>Президентке заң шығарушылык өкілеттіктерін береді

<variant>Президентке Конституциялық Кеңестің төрағасын тағайындауына келісім береді

 

жатады:

<variant>ҚР Президентінің кезекті сайлауын жариялайды

<variant>Заңдардың орындалуын қамтамасыз етеді

<variant>ҚР-ның мемлекеттік бағдарламаларын бекітеді

<variant>ҚР-ның мемлекеттік наградаларымен марапаттайды

<variant>Қауіпсіздік Кеңесін құрады

 

 

<question>Сенаттың ерекше қарауына жатады:

н сайлау

ктерін мерзімінен бұрын тоқтату

Төрағасын және мүшелерін сайлау

тке сенімсіздік вотумын білдіру

қабылдау

 

Үкіметке сенім білдіру туралы мәселе қояды:

<variant>Жаңадан сайланған Парламент Мәжілісі алдында

<variant>ҚР Парламентінің алдында

<variant>ҚР Президентінің алдында

<variant>Орталық сайлау комиссиясының алдында

<variant>ҚР Парламенті Сенатының алдында

 

:

саяси партия мүддесін білдіретін ұйымдасқан депутаттар бірлестігі

<variant>Президенттің бастамасын қолдаушы ұйымдасқан депутаттар тобы

<variant>Сайлау округтерінде бірлесе отырып өз өкілеттіктерін жүзеге асыру үшін құрылған депутаттардың бірлестігі

<variant>Сайлау округтеріндегі жұмыстарды орындау үшін саяси көзқарастары бойынша құрылған депутаттардың бірлестігі

<variant>Жекелеген аймақтың өкілдері болып табылатын депутаттар бірлестігі

 

<question>Парламенттің үйлестіруші органдары:

<variant>Палата Бюролары

<variant>Келісім комиссиялары

<variant>Тұрақты комитеттер

<variant>Палата аппараттары

<variant>Уақытша комитеттер

 

<question>Қазақстан Республикасының Парламенті:

<variant>Заң шығарушылық қызметті жүзеге асыратын жоғарғы өкілді орган

<variant>Консультативті-кеңесші орган

<variant>Қазақстан Республикасының жоғарғы органы

<variant>Жоғарғы атқарушы орган

<variant>Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі

 

тұрақты комитеттер құра алады:

<variant>7

15

10

8

9

 

<question>Парламентті тарату құқығы берілген:

<variant>Президентке

<variant>Конституциялық Кеңесіне

<variant>Парламентті таратуға болмайды

<variant>Бас Прокурорға

<variant>Сенат төрағасына

 

<question>Сенаттың айрықша өкілеттігіне жатады:

<variant>Жоғарғы Сот судьяларының тиіспеушілік жөніндегі құқығынан айыру

<variant>Заңдардың жобаларын қарауға қабылдау және қарау

<variant>Республика Президентінің кезекті сайлауын хабарлау

<variant>Әділет біліктілік алқасының құрамына 2 депутатты жіберу

опасыздық жасады деп айып тағу

 

:

<variant>Президент

<variant>Конституциялық Кеңес

<variant>Бас Прокурор

<variant>Үкімет

<variant>Әділет министрі

 

<question>Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі қаралады:

ек қана Мәжілісте

<question>Парламенттің өкілеттігі басталады:

келесі тәртіпте жүзеге асырады:

<question>Адамға өлім жазасы ең ауыр жаза ретінде заңмен белгіленеді:

оғыс кезінде аса ауыр қылмыстар жасағаны үшін

<variant>құқық бұзушылықтар жасағаны үшін

ылмыс жасағаны үшін

емлекетке опасыздық жасағаны үшін

үшін

 

<question>Қылмыс жасаған адамға өлім жазасы ең ауыр жаза ретінде заңмен белгіленеді:

дамдардың қаза болуымен байланысты террористік қылмыстар жасағаны үшін

<variant>құқық бұзушылықтар жасағаны үшін

са ауыр қылмыс жасағаны үшін

еріс қылық үшін

онституциялық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін

 

<question>Сенат депутаттарын таңдаушылар:

<variant>Мәслихат депутаттары

<variant>Азаматтар

<variant>Мәжілістің депутаттары

<variant>Жергілікті тұрғындар

<variant>Президент

 

:

<question>Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар әр Палата депутаттарының жалпы санының кемінде қанша көпшілік даусымен енгізіледі?

:

министрлер және өзге де лауазымды тұлғалар

<variant>Министрліктер, агенттіктер, ведомстволар

<variant>департаменттер, басқармалар, бөлімдер, бөлімшелер

<variant>Премьер-министр, депутаттар

<variant>Мемлекеттік қызметкерлер

 

:

лауазымнан босатуға

қылмыстық іс қозғайды

жауаптылыққа тартады

<variant>72 сағатқа дейін ұстауға алады

<variant>азаматтығынан айырады

 

<question>Премьер-Министр тағайындалғаннан кейін Үкіметтің құрамы мен құрылымы туралы ұсынысты келесі мерзімде Президентке енгізеді:

<variant>10 күн ішінде

1 ай ішінде

7 күн ішінде

2 ай ішінде

<variant>15 күн ішінде

 

:

Үкімет шешіміне қол қояды:

Премьер-министрдің қызметіне жатпайды:

шығаратын актісінің нысаны:

:

ер-Министр Үкіметке сенім туралы мәселе қоюға хақылы:

<variant>Парламент палаталарының бірлескен отырысында

<variant>ҚР Парламентінің Мәжілісінің алдында

<variant>ҚР Конституциялық Кеңесінің алдында

<variant>ҚР Парламентінің Сенатының алдында

<variant>ҚР Президент келісіміне сәйкес

 

<question>ҚР Үкіметінің өкілеттік мерзімі:

<variant>Президент өкілеттігімен сәйкес

<variant>5 жыл

<variant>7 жыл

<variant>6 жыл

<variant>заңнамамен реттелмеген

 

<question>Үкіметтің құзыреті, ұйымдастырылуы мен қызмет тәртібі белгіленеді:

<variant>Конституциялық заңмен

Үкімет шешімімен

<variant>Заңмен

<variant>Парламент Қаулысымен

<variant>ҚР Президентінің Жарғысымен

 

<question>ҚР Үкіметі қызметінің ұйымдастырушылық нысаны:

тырыс

ессия

алқылау

онференция

еминар

 

ының қабылданған мерзімі:

ы

ы

 

<question>Орталық атқарушы органдардың қызметіне басшылық етеді:

ызметінен босатылуы:

<question>ҚР Үкіметі өз құзыретінің мәселелері бойынша:

<question>Республиканың орталық атқару органы болып табылады:

<question>Министрліктердің құқықтық актілерінің нысаны:

конституциялық бақылау органы:

<variant>Конституциялық Кеңес

Конституциялық Сот

Парламент

Үкімет

<variant>Жоғарғы Сот

 

:

қабылдайды

заңдар шығарады

шығарады

бұйрық береді

шығарады

 

:

<variant>7

10

5

6

<variant>8

 

<question>Конституциялық Кеңестiң шешімдері күшіне енеді:

қабылданған күннен бастап

күннен бастап он бес күн ішінде

н күннен бастап отыз күн ішінде

ған күннен бастап он күн ішінде

н күннен бастап жеті күн ішінде

 

өрағасын тағайындайды:

<variant>Президент

Бас прокурор

Сенат төрағасы

Мәжiлiс төрағасы

<variant>Премьер Министр

 

<question>Конституциялық өндiрiс дегенiмiз:

Кеңесте iстердiң қаралу тәртiбi

қылмыстық қудалауды жүзеге асыруы

ы қабылдау және өзгерту тәртiбi

Сот төрелігін жүзеге асыру

iant>Бүкілхалықтық дауыс беру

 

<question>Конституциялық Кеңес мүшелерінің өкілеттік мерзімі:

<variant>6 жыл

7 жыл

3 жыл

4 жыл

<variant>5 жыл

 

шешіміне келіспеушілік енгізе алады:

<variant>Президент

Премьер-министр

Мәжіліс

Сенат

<variant>Бас прокурор

 

<question>Конституциялық Кеңестің ұйымдастырылуы мен қызметі қандай актімен реттеледі:

<variant>Конституциялық заңмен

Сенаттың қаулысымен

циялық заң күші бар Жарлығымен

Мәжілістің қаулысымен

қаулысымен

 

Конституциялық Кеңестің шешіміне толығымен немесе бір бөлігіне қарсылық білдірген жағдайда:

лерінің 2/3 даусымен еңсерілуі мүмкін

<variant>Конституциялық Кеңестің шешімі қайта қаралады.

лерінің 1/2 даусымен еңсерілуі мүмкін

ің шешімі жарамсыз деп танылады

<variant>Президенттің қарсылығы қабылданбайды

 

ігін қарайды:

жүгіну субъектілеріне жатпайды:

:

мүшелерінің жартысы жаңартылып отырады:

<variant>әрбір үш жыл сайын

<variant>жаңартылмайды

<variant>әр жыл сайын

<variant>әрбір екі жылда

алты жылда бір рет

 

:

өкілеттігіне жатпайды:

<variant>Конституциялық Кеңес отырысын шақыру

 

<question>Конституциялық Кеңес:

органы

 

от билігінің жоғары органы болып табылады:

ы Сот

еспубликаның жергілікті соттары

ювеналдық сот

Конституциялық Сот

<variant>Конституциялық Кеңес

 

жүзеге асырылады:

азақстан Республикасының атынан

ҚР Президентінің атынан

ҚР Жоғарғы Соттың атынан

Заң атынан

<variant>Қазақстан халқының атынан

 

ы Сот құрамы:

судьялардан тұрады

оттық алқалардан және төрағадан тұрады

Соттық алқалардың төрағаларынан тұрады

Тұрақты судьялардан тұрады

рор, тұрақты судьялардан тұрады

 

<question>ҚР-ның сот жүйесін құрайды:

оттар

<variant>Арнайы Сот, Жоғарғы Сот

арғы Сот

арғы Сот

қ, қалалық және аудандық соттар

 

<question>Жоғары Сот Кеңесінің Төрағасын тағайындайды:

riant>Президенті

Сенат Төрағасы

нда

Мәжіліс Төрағасы

t>Конституциялық Кеңес Төрағасы

 

 

ілігін іске асыру кезінде бағынады:

:

<question>Судьяның қызметі сыйысады:

:

<question>Жоғарғы Сот судьяларын сайлайды:

<variant>Сенат

<variant>Парламент

<variant>Жоғары Сот Кеңесі

<variant>Президент

<variant>Мәжіліс

 

<question>Жергілікті сот судьяларын тағайындайды:

<variant>Президент

<variant>Парламент

<variant>Жоғары Сот Кеңесі

<variant>Сенат

<variant>Мәжіліс

<question>ҚР Бас Прокурорының өкілеттік мерзімі:

<variant>бес жыл

алты жыл

төрт жыл

жеті жыл

<variant>өмір бойы

 

Тиіспеушілікке иеленеді:

<question>ҚР-да жергілікті атқарушы биліктің басшысы болып табылады:

<variant>Әкім

Мәслихат

Бас Прокурор

Президент

т

 

<question>Қазақстанда жергілікті басқару жүзеге асырылады:

және әкімдікпен

<variant>өзін-өзі басқару ұйымдарымен

<variant>қоғамдық бірлестіктермен

<variant>саяси партиялармен

және ішкі істер органдарымен

 

жағдайда заңды деп саналады:

таттардың 2/3 бөлігі қатысқанда

таттардың 1/3 бөлігі қатысқанда

алпы санының жартысы қатысқанда

ттардың 3/5 бөлігі қатысқанда

епутаттардың ½ бөлігі қатысқанда

 

– бұл:

амасыз ететін, мемлекеттік ұйым

мемлекеттік ұйым

амасыз ететін, мемлекеттік ұйым

дармен жүзеге асырылатын қызмет

органдар жүйесі

 

<question>Қазақстан Республикасында жергілікті өкілді орган болып табылады:

<variant>Мәслихат

<variant>Ауданның әкімі

<variant>Облыстың әкімі

<variant>Сенат

<variant>Мәжіліс

 

<question>Қазақстан Республикасында жергілікті өкілді орган болып табылады:

<variant>Мәслихат

Ауданның әкімі

Облыстың әкімі

Сенат

t>Мәжіліс

 

құқықтық актісінің нысаны:

<variant>шешім

өкім

бұйрық

қаулы

жарлық

 

<question>Мәслихаттың құзыретіне жатады:

iant>жергілікті бюджетті бекіту

коммуналдық меншікті басқару

гандардың басшыларын тағайындау

аумақты дамыту жоспарын жасау

жетті әзірлеу

 

қоғамдық бірлестіктер құрылады:

амнан тұратын топтың бастамасы бойынша

атын тобының бастамасы бойынша

<question>Республикалық, аймақтық қоғамдық бірлестіктерді мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырады:

<question>Қазақстан Республикасында келесі қоғамдық бірлестіктер құрылып, жұмыс істеуі мүмкін:

 

 

:

:

 

 

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.